Utbildning Funktionärer.

Till alla medlemmar.

Alla vi som är medlemmar i Vissefjärda CK är lika viktiga.
Och vi kan alla bidra på något sätt för att vi som klubb kan utvecklas till något ännu bättre.
Bland annat så måste vi ha funktionärer som bemannar olika poster när vi arrangerar tävlingar.
Och tack vare de intäkter som tävlingar genererar, så kan vi bedriva en bra verksamhet.

Nu har du möjlighet att kunna bidra lite extra i framtiden.
Under hösten är det tänkt att vi ska ha en funktionärsutbildning.
Anmäl ditt intresse snarast möjligt till kansli@vck.se

Hälsningar
Styrelsen