Alwin Cederlund

Namn: Alwin Cederlund

Ålder (födelseår): Född 2007

Klass: 85 Guldhjälm

Motorcykel: Husqvarna TC 85

När började du köra: 2012

Andra Hobbys: Innebandy

Förebild: Ken Roczen

Målsättning 2018: Stabila resultat och A-finaler