Alfons Josefsson

Namn: Alfons Josefsson

Ålder (födelseår): Född 2004

Klass: 85U

Motorcykel: Husqvarna TC 85

När började du köra: När jag var 9 år

Andra Hobbys: Kickbike, fiska, TV-spel

Förebild: Jeremy Mcgrath (för att han inte verkade vara så präktig och hade en annan attityd)

Målsättning 2018: Köra för att ha kul!