Styrelsen 2024

Ordförande

Tommy Axelsson

0701-75 55 66 | e-post

Vice Ordförande

Kari Uskali

070-236 00 27 | e-post

Kassör

Carl-Erik Övgård

070-547 01 58 | e-post

Sekreterare

Magnus Vigerlöf

073-424 94 30 | e-post

Ledamot

Johan Gustavsson

070-625 06 01 | e-post

Ledamot

Maria Danielsson

070-663 41 55 | e-post

Ledamot

Emelie Sjöqvist

073-805 85 81 | e-post

Ledamot

Mikaela Sunesson

076-898 50 52 | e-post

Suppleant

Daniel Petersson

070-632 99 87 | e-post

Suppleant

Henrik Drevfors

073-848 43 07 | e-post

Suppleant

Karl Söderlind

070-219 40 43 | e-post

Revisorer

Hans-Åke Karlsson

Anders Garnborn

Peter Friberg (Suppleant)

Valberedning

Philip Sunesson

Per Astander

Stefan Skedebäck