Styrelsen 2019

Ordförande

Tommy Axelsson

0701-75 55 66 | e-post

Vice Ordförande

Kari Uskali

070-236 00 27 | e-post

Kassör

Carl-Erik Övgård

070-547 01 58 | e-post

Sekreterare

Magnus Vigerlöf

073-424 94 30 | e-post

Ledamot

Hans Svensson

070-647 18 87 | e-post

Ledamot

Johan Gustavsson

070-625 06 01 | e-post

Ledamot

Per-Anders Arvidsson

070-926 68 53 | e-post

Ledamot

Maria Danielsson

070-663 41 55 | e-post

Suppleanter

Therese Arvidsson

070-216 98 57 | e-post

Daniel Emilsson

0730-79 09 09 | e-post

Revisorer

 

Suppleant

Hans-Åke Karlsson

Anders Garnborn

Peter Friberg

Valberedning

Per Astander

Stefan Adriansson

Andreas Olsson

Emelie Sjöqvist