TILLÄGGSREGLER SVENSKT MÄSTERSKAP
MOTOCROSS SOLO 2018

Svemo Tillståndsnr. 64-2


Arrangör Vissefjärda Crossklubb
Datum 5-6 maj


Tävlingsplats

Rövaredalen, Vägbeskrivning och koordinater:
Intill väg 28 i Grämnamåla, 10 km söder om Emmaboda. GPS koordinater: 56°34’10.2″N 15°35’40.8″E


Klasser

SM MX1, SM MX2, SM MX-Women & USM 125cc U17


Anmälan

Anmälan och betalning av anmälningsavgift till tävlingen sker via www.ta.svemo.se, fr.o.m. 1 mars, senast den 24 april Arrangör har rätt att neka förare start om anmälan/betalning sker, senare än 7 dagar före tävling.


Anmälningsavgift

SM MX1/MX2,Women anmäln.avgift 800 kr, efteranmäln.avg + 2 000 kr. USM 125cc anmälningsavgift 600 kr, efteranmäln.avg. + 1 000 kr. För anmälan som sker fr.o.m. 25 april tillkommer efteranmälningsavgift.


Återbud

Anmäld förare som ej kan delta på tävlingen ska avanmäla sig i Svemo TA, annars kan straffavgift uttas på 300 kr. När avanmälan sker återbetalas anmälningsavgiften (-100kr i adm.avg.) från TA.


Registrering på plats

Sker i Race Office, enligt bifogad tidsplan.
Depån är öppen fr.o.m. 4 Maj kl 10.00


Maskinunderhåll/ Hederspriser

Enligt reglemente för MXSM och USM.


Tävlingsledare:

Hans-Åke Karlsson (TA id. 3360) 070-249 91 65

Bitr.Tävlingsledare:

Kari Uskali (TA id. 362) 070-236 00 27


Permanent Bitr.Tävlingsledare

Patrik Håkansson patrik.hakansson@svemo.se 070-878 39 01


Kontaktperson/Information:

Hans-Åke Karlsson hak@verest.com 070-249 91 65


Jury Ordförande:

Håkan Olsson h.olsson@svemo.se 070-566 75 47

Jury Ledamot

Jörgen Pettersson

Jury Ledamot

Tävlingsledare från Linköpings MS (nästkommande deltävling)


Övrigt

Se tidsplan för information om maskinbesiktning/ljudmätning, förarmöte, heatindelning m.m. (Prisutdelning genomförs direkt efter sista heatet i respektive klass!) Resultat anslås på anslagstavla på anläggningen.


Depå/boka utrymme:

Vid anmälan i Svemo TA, ska föraren under fliken ”Tillbehör” ange önskad depåyta (”6x10m” alt. ”8x8m”). Önskas yta större än 64m2, ange först ”6x10m” eller ”8x8m” därefter den depåyta utöver 64m2 som önskas. (20 kr/m2.) Denna extra yta betalas i samband med anmälan. Förare av ekipaget som placeras innanför respektive tilldelad depåyta är skyldiga att upprätthålla rätt avstånd till sina grannar med tanke på brandrisk. Se nedan skiss.


Miljö/El:

Miljömatta ska användas under mc och endast miljövänliga tvättmedel får användas på tvättplatsen. Beställning av el, 400 kr (220 V) alt 600 kr (380 V) samt extra entrébiljett 100 kr/st (max 5st per förare) sker i samband med anmälan och betalas samtidigt med anmälningsavgiften. Varje förare som vill ha el ska betala oavsett teamansluten eller ej.
Egen jordfelsbrytare är obligatorisk! Påkoppling av obetald el bestraffas med 3000kr.


Tillägg:

Depåtystnad 22.00-06.00. Depåmopeder, lekfordon i depån är förbjudna. Egen transponder ska medtagas.
Närvarokontroll kommer att genomföras på förarmötet. Arrangören avgör om maskinunderhåll utbetalas på plats, via kontoöverföring eller via Swish, vilket meddelas på tävlingsplatsen. Ej uthämtat pris/maskinunderhåll tillfaller arrangören.


Start/underlag:

Betong samt motfallande grind.


Sjukvård:

Minimum sjukvårdsutrustning, bilaga A till SR Motocross gäller. Sjukvårdsansvarig för tävlingen: Per Astander, per@astander.se, 070-834 17 73


Denna internationella tävling arrangeras enligt Svemos Nationella Tävlingsreglemente (NT), Specialreglementet i Motocross, dessa tilläggsregler och styrdokument från Svemo Motocrossektion. Dessa tilläggsregler har godkänts av juryordföranden direkt i Svemo TA.