CROSSKOLAN

Ansvarig och kontaktperson för crosskolan.

Tommy Axelsson

070-175 55 66 | e-post

GULDHJÄLMS- & UNGDOMSANSVARIG

Johan Gustavsson      |    Andreas Danielsson

070-625 06 01 | e-post  |

CROSSKOLAN MOTIONSGRUPPEN

Den alltid så populära Crosskolan för motionsåkare och äldre nybörjare drar igång på söndag 13 mars kl. 10:00.

Ansvarig ledare är allas vår Carl-Erik Övgård
Info om träningstillfällen lägs oftast ut på FB-gruppen Vissefjärda CK

Carl-Erik kan även nås på mobilnr 070-547 01 58 eller via e-post

I största möjliga mån så kommer träningstillfällena även att listas i klubbens evenemangskalender