Linus Bergsten

Namn: Linus Bergsten

Ålder (födelseår): Född 2006

Klass: 85 Guldhjälm

Motorcykel: KTM SX 85

När började du köra: 2015

Andra Hobbys: Kompisar, tjejer, cykla

Förebild: Theo Jansson

Målsättning 2018: Att ha roligt.