Träningsvärdar 2021

Information till alla aktiva medlemmar (aktiv medlem är den som kör motocross)
och alla medlemmar med träningskort.
Nu har kalendern uppdaterats, så kolla upp vilken dag just du ska vara träningsvärd.
Du med träningskort har blivit tilldelad 2 dagar.

Kalendern hittar du här