Tisdagsträning på Rövaredalen!

Det finns möjlighet för medlemmar att träna på tisdagar under vissa förutsättningar.

  • Att banan inte redan är upptagen av annan verksamhet.
  • Medlem tar på sig att vara ansvarig träningsvärd aktuell tisdag.
  • Detta meddelas kansli@vck.se senast måndag 21:00.
  • Banan är i dessa fall öppen för ALLA medlemmar & endast medlemmar.
  • Normal träningsavgift, alternativt träningskort gäller.
  • Den som tar på sig att hålla öppet meddelar detta även i klubbens FB-grupp
  • Träningsvärden informerar om vilka tider han/hon kommer att hålla öppet

Detta träningsvärdskap ersätter inte det som medlemmar förväntas uppfylla på ordinarie träningstider (torsdagar & söndagar)