Rövaredalens öppettider. Träningsvärd.

Om man inte kan vara träningsvärd på utsatt dag, så gör man följande:
1. Kollar i kalendern efter dagar då man kan. Kalendern
2. Kontaktar personer som är uppsatta på dessa dagar, och föreslår ett byte av dag.
3. Vid lyckat byte, så meddelar man kansliet om bytet. E-post
Om alla respekterar detta, så kan klubben hålla banan öppen.