Motioner till årsmötet 29/2

Motioner till årsmötet 29/2 skall inkomma till styrelsen senast 4 veckor innan årsmötet. Förlag och motioner kan inlämnas av alla som är medlemmar i Vissefjärda CK.
Så har du något förslag/motion som du vill ska behandlas av årsmötet, tveka inte att skicka in detta till klubben, lämpligen som e-post till kansli@vck.se.
Din motion måste vara inlämnad senast 2020-01-31