Medlemsavgift 2023

Nu är det dags att betala medlemsavgiften till Vissefjärda Crossklubb.

Medlemsavgifter VCK 2023.

 • 100: – stödmedlemskap
 • 300: – enskilt medlemskap (tom 16 år krävs familjemedlemskap enligt SVEMOS regler.)
 • 400: – familjemedlemskap Som familjemedlem räknas barn tom 19 år.
  (För studerande tom 25 år under förutsättning att man bor hos sina föräldrar.)

Inbetalning sker till: Bg 5344-5599           Förfallodag 22-12-31.

Ange på inbetalningsspecifikationen:

 • Alla familjenamn med personnummer (Markera aktiva medlemmar, de som kör cross.)
 • Adress och postadress
 • Telefonnummer, Mobilnummer
 • E-postadress

Skicka ett meddelande till kansli@vck.se i samband med betalningen där du kompletterar
med alla personuppgifter som betalningen avser.

Tänk på att medlemsavgiften måste betalas och registreras av kansliet innan det går att
lösa ny klubblicens eller tävlingslicens i Svemo-TA.

För att lösa ny licens 2023 måste den digitala utbildningen ”Return to race” vara genomförd.

Du hittar den i din Svemo-TA profil under utbildningar.

 Medlemsengagemang

Medlem med tävlings eller klubblicens samt deltagare i Crosskolan, GH/Ungdomsgruppen
eller motionsgruppen förväntas hjälpa till och ställa upp som:

 • Träningsvärd 1 gång.
 • Funktionär på 1 tävling.
 • Delta på 1 arbetsdag.

Gäller en gång per familj oavsett antal aktiva förare.

Vid köp av träningskort gäller det dubbla. Ex. medlemskap+ träningskort = träningsvärd 2 ggr,
funktionär 2 ggr, delta på 2 arbetsdagar.