LICENSUTBILDNING FÖRARE

På tisdag den 5/3 kl.18.00 har vi licensutbildning i klubbstugan.

Det finns fortfarande några platser kvar.
Utbildningen är kostnadsfri för medlemmar som tar ut sin licens i VCK.

Är du medlem i klubben och vill vara med?

Maila din anmälan omgående till kansliet.

Har ni några frågor kan ni kontakta Johan eller Tommy.
Tommy Axelsson,  070-1755566 e-mail
Johan Gustavsson,  070-6250601 e-mail

Välkomna!