KM (Träning på grind)

KM i VCK söndag 11/10 (träning på grind)
Anmälan på plats mellan 8-9.
Mer info och tidsschema kommer i nästa vecka.
Vi hjälps åt med flaggvakt, (ta med flaggvakt eller stå själv när du inte kör)
Förare från andra klubbar är välkomna.
Alla klasser:
50-65 Lilla banan
65-85 Guldhjälm/nybörjare
85 U
125U/MX2U
Motion
Junior/Senior/Elit