Fakta gällande förbud om fler än 50 personer vid sammankomster

FAKTA: Här gäller det nya förbudet – och här gäller det inte*

Här gäller förbudet

 Sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet.

 Föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning

 Sammankomster som hålls för religionsutövning

 Teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk

 Andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

 Tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning

 Danstillställningar

 Tivolinöjen och festtåg

 Marknader och mässor

 Andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

.. och här gäller INTE förbudet (några exempel)

 Skolor

 Köpcentrum och gallerior

 Arbetsplatser

 Kollektivtrafik

 Privata fester

 Gym- och träningsanläggningar

 Mataffärer

 Simhallar

* Ytterligare råd från Folkhälsomyndigheten om exempelvis dop, begravningar och kollektivtrafik gällande beslutet kommer på måndag.