Kategori: Medlemmar

Bli medlem

Medlemskap i Vissefjärda CK Medlemsavgifter 2024 100:- för stödmedlem 300:- för enskild medlem 400:- för familj. Som familjemedlem räknas barn under 20 år, för studerande gäller t.o.m. 25 år, förutsatt [...]
Read More