Årsmöte 2022-02-15

KALLELSE TILL
ÅRSMÖTE

Vissefjärda Crossklubb
Tisdagen den 15 februari
Klockan 18.30

Välkomna att delta på plats i klubbstugan eller digitalt via teams.
Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Anmäl dig med namn och e-postadress till kansli@vck.se senast 11/2.
Anmälan krävs p.g.a. restriktionerna.
Vi skickar en länk för in loggning till mötet senast 14/2.

Var med och påverka din Motocrossklubb.

Här kan du ladda ner Årsmöte Kallelse 2022

Och Föredragningslistan Föredragningslista årsmöte 2022-02-15