Styrelsen 2018

Ordförande

Hans Svensson

070-647 18 87 | hans.alvar@spray.se

Vice Ordförande

Kari Uskali

070-236 00 27 | kari.uskali@mcdoktorn.se

Kassör

Carl-Erik Övgård

070-547 01 58 | carl-erik@ovgard.se

Sekreterare

Magnus Vigerlöf

073-349 54 04 | magnus@vigerlof.se

Ledamot

Johan Josefsson

0760-26 11 78 | johanjosefsson77@gmail.com

Ledamot

Johan Gustavsson

070-625 06 01 | jgust25@hotmail.com

Ledamot

Tommy Axelsson

0701-75 55 66 | tommyaxx@gmail.com

Suppleanter

Maria Danielsson

070-663 41 55 | mariaandreas@telia.com

Mikael Lindblad

073-202 04 13 | loken.01@hotmail.se

Revisorer

Hans-Åke Karlsson

Anders Garnborn

Revisorssuppleant

Peter Friberg

Valberedning

Per Astander

Bengt Nylund

Karl Jakobsson