Styrelsemöte

Rövaredalen Grämnamåla 201, Vissefjärda

Styrelse- & Tävlingskommitémöte

Rövaredalen Grämnamåla 201, Vissefjärda

Styrelsemöte och möte för tävlingskommitén inför vår serietävling 1 maj.

Styrelsemöte tisdag 4/6

Rövaredalen Grämnamåla 201, Vissefjärda

Styrelsemöte tisdag 4/6 i klubbstugan.