Lag-KM 2008


1. Lag-KM är öppet för dig som är medlem 2008 i någon av följande klubbar,
och för licensierade förare ska licensen vara utfärdad för någon av dessa klubbar:
Nybro MK, Kalmar MK, Uppvidinge MK, Oskarshamn MSK, Vissefjärda CK, Rödeby CK.
Oskarshamn EK som tävlar för OMSK, Vissefjärda EK = VCK och FMCK Blekinge = RCK.

2. Klubbtröja bör användas i samtliga kval och finalheat.
Miljömatta skall alltid användas under crossen i samtliga depåer.

3. Anmälan:
Anmälan guldhjälm: 07,30 - 08,30 Övriga: 10,00 - 11,00
Startavgift: 150:- Licensen skall alltid uppvisas vid anmälan.

4. Priser:
Guldhjälmen är ett vandringspris till den klubb som sammanlagt plockat flest poäng i cupen.
Vid sista deltävlingen i Oskarshamn delas Guldhjälmen ut till segrande klubb 2008.

Vid varje deltävling delas priser/blommor ut till följande klasser:
65 Guldhjälm alla får plakett
85 Guldhjälm alla får plakett
85 U, placering 1,2,3 blommor
MX1-3 J, placering 1,2,3 blommor
MX1-3 motion,S,Elit, placering 1,2,3 blommor

Den tredje guldhjälmen har en inteckning: Rödeby CK 2007
Den andra Guldhjälmen i Lag-KM vanns av RCK 2006 efter segrar åren 2003. 2005 och 2006.
Övriga inteckningar: VCK 2004.
Den första Guldhjälmen vanns av Vissefjärda CK 2002 efter segrar åren 2000, 2001 och 2002.
Övriga inteckningar: Kalmar MK 1997 och 1999 samt Nybro KM 1998.

5. Flaggvaktsposteringar:
Till varje deltävling skall av resp klubb utsedd kontaktperson anmäla sig till Säkerhetschefen
i arrangerande klubb senast kl 08,15.


Varje klubb blir anvisade två flaggvaktsposteringar var och ansvarar
sedan för dessa under hela tävlingsdagen!

Övriga posteringar tillsätts av Säkerhetschefen i arrangerande klubb.

Alla posteringar skall vara bemannade - annars ställs tävlingen in!

6. Poängräkning:
65 - 85 Guldhjälm, MX1-3 J, Motion,S,Elit:
Segerpoäng beräknas efter antalet startande i klassen i fallande skala ner till ett poäng.

OBS! Alla heat räknas. Ovanstående gäller för den totala lagpoängen och för den
individuella sammanräkningen per tävlingsdag.
Totalt för de sex deltävlingarna sammanställs lagpoängen för alla klasser per klubb.
dvs ingen individuell total sammanräkning.

7. Heatlängd:
Vid ev kval, lottas alla förarna upp via Access-dataprogram.
Antal varv i kvalheaten avgör resp klubb - skall motsvara ca 10 min.
Heatlängden, antal varv skall motsvara vad som står i Svemos TR.

8. Tidplan:
Fullständig tidsplan över antalet varv och vilka förare som kör i de ev kvalen under
tävlingsdagen upprättar resp klubb efter antalet anmälda i de olika tävlingsklasserna.

9. Kontaktpersoner för Lag-KM 2008:

Namn:                   Tele:            Mobil:                    E-post:
Oskarshamn
Stig Johansson         0493-10407   0706-868940           stig-heda@telia.com
Kalmar
Kenneth Olsson        0480-19708   0705-258025           kenneth.olsson@rydbergsmotor.se
Uppvidinge
Tommy Karlsson      0474-20636   0705-629235
Vissefjärda
Per Astander           0486-27000   0708-341773           per@astander.se
Rödeby
Peter Toftén           0455-51570   0706-341351           peter.toften@mil.se
Nybro
Jan Albertsson         0481-10584   0706-748017           jan-albertsson@spray.se

10. Tävlingsledare:

Oskarshamn            Anders Rotviker       0491-62011
Kalmar                   Tony Gustafsson      0485-34647
Uppvidinge              Henrik Wernesjö      0763-458486
Vissefjärda             Hans-Åke Karlsson   0486-10938
Rödeby                  Thomas Andersson   0455-42076
Nybro                    Tor-Björn Larsson    0481-53420Tidplan Lag-KM 2008

Observera att samtliga tider är preliminära. Vid färre antal heat, kommer tidplanen att
förskjutas och heaten kommer att rulla på löpande enligt nedan ordning.

Anmälan 65-85 Guldhjälm: 07,30 - 08,30

Startträning inkl träning: - 65 cc 08,30 - 08,50
Guldhjälmslicens
Startträning inkl träning: - 85 cc 08,55 - 09,15
Guldhjälmslicens

Förarsammanträde: 09,25

Heat 1 Final 1 - 65 cc Gh 09,45 - 10,00 ca 15 min i varv
Heat 2 Final 1 - 85 cc Gh 10,05 - 10,20 ca 15 min i varv
Heat 3 Final 2 - 65 cc Gh 10,30 - 10,45 ca 15 min i varv
Heat 4 Final 2 - 85 cc Gh 10,50 - 11,05 ca 15 min i varv

Anmälan 85U, MX 1-3 J,Motion,S,Elit 10,00 - 11,00

Startträning inkl träning: - 85U 11,10 - 11,30
Startträning inkl träning: MX 1-3 J,Motion,S,Elit 11,35 -11,55 , Jämna nr
Startträning inkl träning: MX 1-3 J,Motion,S,Elit 12,00 - 12,20, Ojämna nr

Prisutdelning för Guldhjälmslicens och förarsammanträde: 12,30

Heat 5 Kval 1 MX1-3 13,00 - 13,10, ca 10 min.
Heat 6 Kval 2 MX1-3 13,15 - 13,25, ca 10 min.
Heat 7 Kval 3 MX1-3 13,30 - 13,40, ca 10 min.

Heat 8 Final 1 - 85U 13,45 - 14,05, ca 20 min.

Heat 9 C-Final 1 MX1-3 14,10 - 14,30, ca 20 min
Heat 10 B-Final 1 MX1-3 14,35 - 14,55, ca 20 min
Heat 11 A-Final 1 MX1-3 14,55 - 15,20, ca 25 min

Heat 12 Final 2 - 85U 15,20 - 15,40, ca 20 min.

Heat 13 C-Final 2 MX1-3 15,40 - 16.00, ca 20 min.
Heat 14 B-Final 2 MX1-3 16,00 - 16,20, ca 20 min
Heat 15 A-Final 2 MX1-3 16,20 - 16,45, ca 25 min


Prisutdelning för 85 + MX 1-3 J,Motion,S,Elit
Snarast möjligt efter sista heatet.