Om det finns bilder i bilagan kommer de inte att visas.  Hämta den ursprungliga bilagan

Tidsplan LAG-KM 2006. 
 

Anm. Guldhjälmslic. 07,30 – 08,30  

Startträning ink. Träning:  - 65cc 08,30 – 08,50

Startträning ink. Träning: - 85cc 08,55 – 09,15 

Förarsammanträde:  09,25 

Heat 1, Kval 1, - 65cc 09,40 – 09,55 C:a 15 min. i varv.

Heat 2, Kval 2, - 65cc 10,00 – 10,15 C:a 15 min. i varv.

Heat 3, Final 1, - 85cc 10,20 – 10,35 C:a 15 min. i varv.

Heat 4, B – final - 65cc 10,40 – 10,55 C:a 15 min. i varv.

Heat 5, A – final - 65cc 11,00 – 11,15 C:a 15 min. i varv.

Heat 6, Final 2, - 85cc 11,20 – 11,35 C:a 15 min. i varv. 

Paus ca: 15 min. 

Anm. 85cc, Mx 1, 2, 3, + Mx 2U Amatör + Lic. 10,30 – 11,50 

Startträning ink. Träning: - 85cc 11,50 – 12,10 Amatör + Lic.

Startträning ink. Träning: - 125 – 750cc 12,15 – 12,35 Jämna Nr.

Startträning ink. Träning: - 125 – 750cc 12,40 – 13,00 Ojämna Nr: 

            Paus till:   13,30  

Prisutdelning för Guldhjälmslicens och  

Förarsammanträde:  13,10 

Heat 7, Final 1, - 85cc 13,30 – 13,50 C:a 20 min. i varv.

Heat 8, Kval 1, 125 – 750cc 13,55 – 14,05 C:a 10 min. i varv.

Heat 9, Kval 2, 125 – 750cc 14,10 – 14,20 C:a 10 min. i varv.

Heat 10, Kval 3, 125 – 750cc 14,25 – 14,35 C:a 10 min. i varv.

Heat 11, Final 2, - 85cc 14,40 – 15,00 C:a 20 min. i varv.

Heat 12, C – Final 1, 125 – 750cc 15,05 – 15,20 C:a 15 min. i varv.

Heat 13, B – Final 1, 125 – 750cc 15,25 – 15,40 C:a 15 min. i varv.

Heat 14, A – Final 1, 125 – 750cc 15,45 – 16,05 C:a 20 min i varv.

Heat 15, C – Final 2, 125 – 750cc 16,10 – 16,25 C:a 15 min i varv.

Heat 16, B – Final 2, 125 – 750cc 16,30 – 16,45 C:a 15 min i varv.

Heat 17, A – Final 2, 125 – 750cc 16,50 – 17,10 C:a 20 min i varv. 

Prisutdelning för: 85cc, + Mx 1, 2, 3, + Mx 2U snarast möjligt efter sista heatet.   
 
 

D:\Tävlingar KMK\TIDSSCHEMA LAG-KM 2006.doc