Om det finns bilder i bilagan kommer de inte att visas.  Hämta den ursprungliga bilagan
 
 

LAG-KM 2006. 
 
 
 

  1. LAG-KM är öppet för dig som löst ut licens för 2006 i någon utav följande klubbar.

      Nybro MK, Kalmar MK, Uppvidinge MK, Oskarshamn MSK, Vissefjärda CK, Rödeby CK.

      Samt: Oskarshamn EK som tävlar för OMSK, Vissefjärda EK = VCK, FMCK Blekinge = RCK. 

  1. Nytt för i år:
 

3. Tävlingsdatum och allmänt om anmälning:   

5. Priser:

      Guldhjälmen är ett vandringspris till den klubb som sammanlagt plockat flest

6. Flaggvaktsposteringar:

Till varje deltävling, skall av resp. Klubb utsedd kontaktperson anmäla sig

till Säkerhetschefen i arrangerande klubb senast kl: 08.15

Varje klubb blir anvisade två flaggvaktsposteringar var och

ansvarar sedan för dessa under hela tävlingsdagen!

7. Poängräkning:

8. Heatlängd:

10. Kontaktpersoner för LAG-KM 2005.

            Namn Tele Mobil e-post

      Klubbar: Kjell Rydberg 0485-35385 0704-955822 intrudervs1400@spray.se

      Oskarshamn. Stig Johansson 0493-10407 0706-868940 stig-heda@telia.com

      Kalmar. Tony Gustafsson 0485-34647 0705-657605 tony_mondeo@hotmail.com

      Uppvidinge. Tommy Karlsson 0474-206 36 0705-62 92 35   karlsson.tommy@villeroy-boch.com

      Vissefjärda. Per Astander 0486-270 00 0708-34 17 73 per@astander.se

      Rödeby. Nicklas Olsson 0455-59369  canette.bjorkander@tele2.se

      Nybro. Jan Albertsson 0481-10584 0706-748017 jan-albertsson@spray.se 

11. Tävlingsledare:

      Oskarshamn. Anders Rotviker 0491-62011  anders.rotviker@telia.com Kalmar. Tony Gustafsson 0485-34647

      Uppvidinge. Henrik Wernersjö

      Vissefjärda. Hans-Åke Karlsson 0486-10938

      Rödeby. Tomas Andersson 0455-42076

      Nybro. Tor-Björn Larsson 0481-53420  torbjorn.larsson@telia.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D:\Tävlingar KMK\LAG-KM ren 2006..doc