Totalt Lag-KM alla klasser

Sammanlagt resultat

5/5 2005
21/5 2005
6/6 2005
11/6 2005
20/8 2004
27/8 2005


Klubb Kalmar
Oskarshamn
Uppvidinge
Vissefjärda
Rödeby CK
Nybro MK
Ej angiven
Ej angiven Totalt

tävlingsort
tävlingsort
1 Rödeby CK 918 551 826 669 0 0 0 0 2 964
2 Vissefjärda CK 534 404 808 776 0 0 0 0 2 522
3 Oskarshamn MCK 328 681 724 271 0 0 0 0 2 004
4 Uppvidinge MK 209 362 600 379 0 0 0 0 1 550
5 Nybro MK 405 302 369 226 0 0 0 0 1 302
6 Kalmar MK 424 171 175 136 0 0 0 0 906

den 12 juni 2005

Sida 1 av 1