Tidsschema KM & Motionscross Sydost
Vissefjärda CK 17 oktober 2010            
 

 

08.00 – 09.00  Anmälan samtliga förare

09.00 – 09.20  Träning 50cc knattar på lilla banan

09.00 – 09.20  Träning 65-85cc guldhjälm på stora banan

09.25 – 09.45  Träning 85 U

09.50 – 10.20  Träning 125-500cc

 

10.40                                                                       Förarmöte

11.00                                    Heat 1            50cc på lilla banan                 10 min

                                            Heat 2            65cc Guldhjälm                     6 varv

                                            Heat 3            85cc Guldhjälm                     6 varv

                                            Heat 4            Kval 1 125-500cc                   4 varv

                                            Heat 5            Kval 2 125-500cc                   4 varv

                                            Heat 6            85 U                                     7 varv

                                            Heat 7            65cc Guldhjälm                     6 varv

                                            Heat 8            85cc Guldhjälm                     6 varv

                                            Heat 9            B-final 125-500cc                   7 varv

                                            Heat 10           A-final 125-500cc                   10 varv

 

20 min                                  Paus

 

                                            Heat 11           50cc på lilla banan                 10 min

                                            Heat 12           85 U                                     7 varv

                                            Heat 13           B-final 125-500cc                   7 varv

                                            Heat 14           A-final 125-500c                    10 varv

 

All Gulflagg innebär hopp & omkörningsförbud.

 

OBS! maximalt 2 siffror i startnumret.

Manuell varvräkning, inga transpondrar.

Prisutdelning efter sista heat för alla

Anmälningsavgift 150:- Lilla banan 50:-