Totalt 125U,

2006-10-15 KM VCK
Plac. Nr
Namn Klubb Märke
1 38
Martin Palm VCK Kawaski
2 18
Adam Thörnblad NMK Yamaha
3 232
Andreas Lundberg VCK Yamaha
4 10
Filip Gottfridsson VCK Kawasaki
5 17
Lennie Jerse VCK Yamaha
6 40
Anton Johansson KMK Kawasaki

1