Verksamhetsberättelse 2000 för Vissefjärda Crossklubb

 

Sportverksamheten

·         Vissefjärda CK:s serielag hade en framgångsrik säsong med en andra plats i division 3 södra. Dessutom hade vi seriens bästa individuella poängplockare genom Fredrik Gustavsson, som också vann vår hemmatävling den 16 juni.
Årets framgång medför att vi 2001 kör i division 2.

·         Klubben deltog som vanligt i Tisdagscupen där vi segrade överlägset över Nybro MK och Kalmar MK.

·         Vid klubbmästerskapet i Rövaredalen den 1/10 blev Marcus Johansson detta millenniums första klubbmästare i 60 cc, Rickard Martinsson i 80 cc olicens, Peter Falk 125-500 cc olicens och Fredrik Gustavsson 125-500 cc licensierade förare.

·         Den 8 oktober arrangerade klubben det årliga ”Stubbracet” i Söderåkra.

·         Bröderna Joakim och Patrik Eliasson skrev i höstas på övergångshandlingarna och kommer under 2001 att köra för Vissefjärda CK.

·         Antalet utövare som utnyttjar banan i Rövaredalen har glädjande nog ökat under året.

 

Rövaredalen

Banan har under hösten fått en ansiktslyftning genom att:

·         Dräneringen har förbättrats på ett flertal punkter. Bl.a. har ny ledning från banan ut till utloppet mot vägen helt byts ut och genom att gräva slänter på slingorna i innerplan kan nu vattnet på banan rinna av.

·         Bevattningen har utökats så att hela banan kan bevattnas automatiskt utan att spridare behöver flyttas.

 

Övrigt

Klubben hade år 2000 158 medlemmar.

Den 11 november hade vi årsfest i Odenshuset i Vissefjärda.

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten.

 

Klubbens styrelse 2000

Ordförande:                           Bertil Övgård

Kassör:                                Johan Gunnhamn / Jan-Olof Lindquist

Sekreterare:                          Åse Gustavsson

Ledamöter:                           Hans-Åke Karlsson, Jan-Ove Köhnke, Johan Sandberg, Christian Svensson, Per-Erik Svensson

Suppleanter:                         Hans Nyman, Lars Svensson

Revisorer:                             Per Albertsson, Lennart Brunius

Valberedning:                        Leif Gustavsson, Börje Ivarsson, Carl-Erik Övgård

 

 

Vissefjärdas styrelse den 26 februari 2001, genom

 

 

Bertil Övgård, ordförande