Träningskort

Träningskort 800:-/säsong
1 dags avgift

85U < 100:-
50-85 Guldhjälm 50:-


Träningskort
Medlem kan lösa ett träningskort som gäller hela säsongen.
Detta kostar 800:-
Klubben subventionerar detta träningskort med 600:-
för aktiva medlemmar. Villkor för subvention är:
Att man ställer upp 1 dag som träningsansvarig,
+ 1 dag som funktionär/flaggvakt vid tävling på Rövaredalen.
Detta ska man anmäla sig till i samband med att man betalar
Träningskortet.

Fr.o.m. V.9 2008 kommer de som betalat in sina avgifter,
satt upp sig som träningsansvarig, och anmält sig som funktionär, att kunna hämta sitt träningskort i Klubbstugan
de dagar vi har träning där.

OBS! Inget träningskort= ordinarie träningsavgift.

Ange namn, mobilnummer och e-post adress i anmälan.
Anmälan Träningsansvarig till Per mobil 070-930 70 97
Anmälan Funktionär/Flaggvakt Carl-Erik telefon 0486-210 20

För att se vilka söndagar som saknar träningsansvarig, se kalendern i forumet.

 

 

 

 

 
VCK