Styrelsen 2018

Ordförande

Hans Svensson
070-647 18 87
E-post till
Hans
 
Vice Ordförande Kari Uskali
070-236 00 27
E-post till Kari
 
Kassör Carl-Erik Övgård
070-547 01 58
E-post till Carl-Erik

 

Sekreterare Magnus Vigerlöf
073-349 54 04
E-post till
Magnus

 

Ledamöter Johan Josefsson
0760-261178
E-post till Johan
 
Johan Gustavsson
073-7599134
E-post till
Johan
 
  Tommy Axelsson
0701-75 55 66
E-post till Tommy
 
     
Suppleanter Maria Danielsson
070-663 41 55
E-post till Maria
 
  Mikael Lindblad
073-202 04 13
E-post till Mikael
 
     
Revisorer Hans-Åke Karlsson  
  Anders Garnborn  
Revisorssuppleant Peter Friberg  
   
Valberedning Per Astander  
  Bengt Nylund  
  Karl Jakobsson  
     

 

 

 

 

 

 
 
VCK