Bli medlem i Vissefjärda CK

Medlemsavgifter fr.o.m. 2013 och oförändrat 2018 är:

 • 100:- för stödmedlem
 • 300:- för aktiv medlem
 • 400:- för familj. Som familjemedlem räknas barn
  under 20 år (för studerande t.o.m. 25 år) och
  att man bor hos sina föräldrar.
 • t.o.m. 16 års ålder krävs familjemedlemskap
 • Oktobermedlemskap, betala medlemsavgiften 4:e
  kvartalet så är du medlem hela 2019 på köpet.

 

Inbetalning sker till
Bankgiro konto 5344-5599
 

Ange på inbetalningsspecifikationen:

 • Alla familjenamn med personnummer
 • Rätt adress
 • Telefon nummer
 • Mobiltelefon
 • e-post adress

I samband med betalningen, skicka ett meddelande via e-post till kansli@vck.se där ni kompletterar alla personuppgifterna som betalningen avser, och ange summa & datum.

Medlemsengagemang.
Vad förväntas av dig som aktiv medlem?
Läs här.

Observera! för att träna på banan, så betalar man antingen
avgiften för träning vid varje tillfälle, eller löser ett träningskort.
För information om träningskort, klicka här.

 

 

 

 

 
VCK